KRANNICH SOLAR BLOG

The Global PV Experts
Basisprincipe van de omvormermeting

Basisprincipe van de omvormermeting

Het gebruik van elektriciteitsmeters bij zonne-energiesystemen voor de dynamische levering aan het stroomnet of voor opslag in een accu is inmiddels niet nieuw meer. Maar bij grotere installaties is het vaak niet mogelijk om de standaard meters direct aan te sluiten, omdat deze door de soms zeer hoge stroom kapot zouden kunnen gaan.

Hier komt de zogenaamde meetwaarde-omvormer om de hoek kijken. Bij een meetwaarde-omvormer wordt de stroomafgifte niet direct door de meter geregistreerd, maar via een externe stroomomvormer en/of meetwaarde-omvormer (Eng. = Current Transformer - CT).

En de werking is echt eenvoudig:

een leiding waar stroom doorheen loopt genereert altijd een magnetisch veld. In de stroomomvormers wordt door dit magnetisch veld een zogenaamde "secundaire stroom" geïnduceerd, die afhankelijk van de constructie een gespecificeerde factor kleiner is dan het uitgangsvermogen (omvormer- ofwel omzettingsverhouding).
De Smart Meter registreert alleen de duidelijk lagere secundaire stroom en rekent deze dan met behulp van de omzettingsverhouding om naar de oorspronkelijk primaire stroom. De eenvoudige constructie van de omvormer wordt in de afbeelding hieronder duidelijk.

Bron afbeelding: janitza

Een voorbeeld:

Stroomomvormer van ABB
Primaire stroom: 200A
Secundaire stroom: 5A
Omzettingsverhouding: 200:5 ofwel 40:1

Zou bijvoorbeeld inhouden:
als de Smart Meter 2A als secundaire stroom registreert, moet er 80A in de primaire stroomkring circuleren.

Daardoor wordt het mogelijk zonder risico zeer hoge stromen te meten.

In de omschrijving van de CT's wordt aangegeven voor welke stroomsterkte de meetwaarde-omvormer maximaal goedgekeurd is. Deze waarde dient niet overschreden te worden, omdat de meetresultaten anders steeds onnauwkeuriger worden.

22.03.2019 16:50
door Maik Wünsche

Ga terug