KRANNICH SOLAR BLOG

The Global PV Experts
E-Mobility oplossingen in de fotovoltaïsche sector

E-Mobility oplossingen in de fotovoltaïsche sector

De mogelijkheden voor de optimalisering van het eigen verbruik zijn echter talrijk en krijgen steeds meer de aandacht. Het is nog een nicheproduct, maar het zou in de komende jaren kunnen bijdragen aan de groei van de vraag naar E-Mobility: het laadstation - ook wel wallbox genoemd - voor thuisgebruik.

Basisprincipe voor de optimalisering van het eigen verbruik

Laadpalen bestaan al lang, maar nieuw is de integratie in fotovoltaïsche systemen en de bijbehorende voordelen. Om ervoor te zorgen dat er primair zonne-energie voor het opladen wordt gebruikt, moet er aan twee basisvoorwaarden worden voldaan:

  1. De laadpaal moet "intelligent" of regelbaar zijn.
  2. Het overschot van de productie-installatie moet worden herken

De situatie is hetzelfde als bij de reeds genoemde batterijopslagsystemen; de stroomtoevoer wordt bij het punt voor teruglevering aan het net geregistreerd en als er een overschot is, wordt de batterij of verbruiker geactiveerd.

Klassiek batterijsysteem:

Systeem met laadpaal:

Het is duidelijk dat een communicatieve integratie met de zonne-energie-installatie onmisbaar is om optimaal van de zonne-energie gebruik te maken. Hieronder ziet u de energiebalans van een voorbeelddag van een bestaande installatie. Het laadvermogen van de wallbox is rood weergegeven. Duidelijk herkenbaar is de regeling van het laadvermogen en het "volgen" van de productiecurve.

 

Regeling van de laadpaal

Wallbox versus stopcontact

U vraagt zich misschien af waarom er een laadstation moet worden geïnstalleerd terwijl er zich meestal standaard-stopcontacten in de garage bevinden. De reden hiervoor is het zeer beperkte laadvermogen van de huishoudelijke geaarde stopcontacten. Deze stopcontacten zijn ontworpen voor een maximum van 3,7 kW (230 V, 16 A), maar zijn vaak niet geschikt voor een continue maximale belasting. In de praktijk zijn talloze gevallen gemeld van oververhitte of gesmolten stopcontacten. Oververhitte stopcontacten en kabelbranden kunnen een enorm veiligheidsrisico vormen als het systeem niet aanvullend is gezekerd. 
Bovendien neemt de laadtijd vanwege het lage laadvermogen toe. De theoretische laadtijd t kan worden berekend door de capaciteit C door het laadvermogen P te delen:

t = C/P

Laadstations kunnen tot 22kW, en sommige zelfs tot 43kW laden. Hieronder ziet u een vergelijking van de oplaadtijden met een batterij van 20kWh en een batterij van 40kWh:

Hierbij moet worden opgemerkt dat het maximale laadvermogen ook wordt beperkt door het voertuig; het is niet mogelijk om elke elektrische auto die op de markt is snel te laden. Alvorens het juiste laadstation te kiezen, moet er dus eerst duidelijkheid zijn over de technische beperkingen.

Gangbare stekkertypen

Het laadvermogen van de wallboxen stelt ook nieuwe eisen aan de stekkerverbindingen met de elektrische auto. Hoewel er verschillende stekkers zijn, hebben diverse stekkers zich tot de standaard ontwikkeld.

Type 1:

Deze stekker is een enkelfasige AC-stekker die een laadvermogen tot 7,4 kW (230V, 32A) bereikt. De type 1-stekker wordt vooral in de VS en Azië veel toegepast. In Europa werd dit type stekker incidenteel gebruikt voordat de type 2-stekker de standaard werd.

Type 2:

Dit is de standaardstekker voor Europa (vanaf 2017 als de Europese standaard voor alle nieuwe automodellen) en is ontwikkeld in Duitsland. De type 2-stekker is een driefasige stekker voor een laadvermogen tot 22 kW (400 V, 32 A) voor particulier gebruik en 43 kW (400 V, 63 A) op openbare laadpalen. De meeste “wallboxen“ en laadpalen beschikken over de type 2-stekker.

CCS-stekker:

Het laden met de CCS-stekker (Combined Charging System) werkt op basis van de type 2-stekker. De CCS-stekker voegt met twee extra vermogenscontacten een snellaadfunctie aan de type 2-stekker toe en ondersteunt zowel AC- als DC-laden. De CCS-stekkers hebben momenteel een laadvermogen van ca. 50-100 kW.

Subsidie

Het Duitse KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) geeft subsidie voor laadstations. Officieel gezegd bevordert deze instantie "milieubeschermingsmaatregelen van commerciële ondernemingen en freelancers". Details zoals het bedrag van de lening, de looptijd en de precieze rentevoet worden individueel op het betreffende bedrijf afgestemd. Deze financiering is alleen beschikbaar voor binnenlandse en buitenlandse bedrijven van alle grootten, freelancers, Public Private Partnership-modellen en bedrijven die als dienstverleners diensten aan derde partijen leveren.

Conclusie

De markt van E-Mobility zal blijven groeien. Het is duidelijk dat fabrikanten inspelen op de trend van de optimalisering van het eigen verbruik en dat particulieren minder afhankelijk willen zijn van het tarief voor teruglevering. Aan zonne-energie-installaties gekoppelde laadstations van Mennekes zijn momenteel al verkrijgbaar en kunnen in combinatie met SMA-omvormers worden toegepast. Ook SolarEdge brengt binnenkort een hybride omvormer en laadstation op de markt. De wallboxen vormen de volgende stap om duurzame energie niet alleen voor idealisten, maar voor iedereen economisch aantrekkelijk te maken.

23.11.2017 12:17
door Maik Wünsche

Ga terug