KRANNICH SOLAR BLOG

The Global PV Experts
Gemakkelijk de wrijvingscoëfficiënt voor installaties voor platte daken bepalen.

Gemakkelijk de wrijvingscoëfficiënt voor installaties voor platte daken bepalen.

Een installatie op een dak mag geen risico vormen en dient altijd de veiligheid van personen die zich in de omgeving bevinden te garanderen. Een vereiste hiervoor is een voldoende stevige verbinding tussen de onderconstructie en het dak. Bij een klassieke montage op een zadeldak wordt die zekerheid gegarandeerd door een vaste verbinding tussen dakhaken en dakspanten. In tegenstelling hiermee dient dit bij installaties op platte daken uitsluitend door wrijving gerealiseerd te worden.

De statsiche wrijving is afhankelijk van het gewicht van de gehele installatie (panelen + onderconstructie + ballast), evenals van het samenspel van de aanwezige materialen (dakbedekking + beschermingsmat van het montagesysteem). Deze combinatie leidt tot het zogenaamde wrijvingscoëfficiënt (symbool µ), die nodig is voor de statische berekening van het lay-out-programma, bijvoorbeeld van K2 Systems. Om veiligheidsredenen is het daarom absoluut noodzakelijk dat de situatie ter plekke correct bepaald worden!

Proceduren voor de controle ter plekke

Om de wrijvingscoëfficiënt te bepalen wordt een zogenaamd Königsberger wrijvingsblok gebruikt, waarmee de waarde snel en eenvoudig bepaald kan worden.

afbeeldingsbron: K2 Systems

Onderdeel hiervan zijn een veerweegschaal en een wrijvingsblok, dat door uitsparingen van verschillende, alledaagse oppervlakken kan worden voorzien. Het proefgewicht is exact 1 kg, om de daaropvolgende berekening van het wrijvingscoëfficiënt te vereenvoudigen.

Indien de juiste oppervlakken gekozen zijn wordt het blok aan de veerweegschaal over het te controleren oppervlak getrokken. Het wrijvingscoëfficiënt kan berekend worden als men de weergegeven waarde door het gewicht van het proefblok (1 kg) deelt.

In dit geval bedraagt de waarde 300 g = 0,3 kg. Dit komt overeen met een wrijvingscoëfficiënt van:


µ = 0,3 kg / 1 kg = 0,3


Deze test moet ter plekke op meerdere posities (rand, hoeken en midden op het dak), evenals bij nat als droog weer uitgevoerd worden. Dus onder alle omstandigheden die zich daadwerkelijk voor zouden kunnen doen. De laagste waarde wordt als basis voor de verdere berekening gebruikt.


De correcte bepaling van deze waarde dient onder alle omstandigheden standaard uitgevoerd te worden, omdat een onzorgvuldige handeling hier tot grote directe en indirecte schade kan leiden, en in het ergste geval een gevaar voor mensenlevens kan vormen.


De complete testset kan via Krannich Solar onder artikelnummer #20020 verkregen worden.

02.05.2018 21:23
door Maik Wünsche

Ga terug