KRANNICH SOLAR BLOG

The Global PV Experts
Omvormers voor bedrijfsinstallaties

Omvormers voor bedrijfsinstallaties

De juiste keuze van de omvormers bij grotere installaties of projecten is vaak lastig, omdat de aanschafkosten, de montagekosten en ook de additionele kosten afgewogen moeten worden. Het is echter zeker dat de toepassing van grootschalige omvormers, in vergelijking met vele kleine apparaten, economisch zinvol is.

Wij geven een klein overzicht van de belangrijkste factoren:

 

 

SolarEdge 55k / 82.8k

SolarEdge 55k-82.8k

Deze grootschalige omvormer is er in 2 varianten en bestaat altijd uit een primaire unit en een secundaire unit (model 55k) of twee secundaire units (model 82.8k). SolarEdge legt hierbij de nadruk op de lage montagekosten, aangezien de aansluiting van het FV-veld uitsluitend centraal aan de DC-aansluitdoos plaatsvindt.

 • Uitgangsvermogen: 55 kVA of 82.8 kVA
 • Centrale aansluitdoos voor DC- en AC-aansluiting inclusief DC-schakelaar
 •  Overspanningsbeveiliging TYPE II (optioneel)
 • DC-zekeringen 30A (optioneel)
 • Gratis geïntegreerde monitoring
 • Lage montagekosten door lange strings, besparing op DC-kabellengte
 • 2 aansluitingsvarianten verkrijgbaar: MC4-stekker of aansluitklemmen 4-10mm²
 • Status installatie op LED op de primaire unit direct te zien
 • Lage additionele kosten dankzij controle op paneelniveau.

 

ABB PVS 100/120

FIG PVS 100/120

Het Powerpakket van ABB garandeert een kosteneffectieve oplossing voor vrije oppervlakken of bedrijfsinstallaties. De geïntegreerde aansluitdoos en compacte bouwvorm maken een snelle installatie mogelijk.

 • Uitgangsvermogen: 100 kVA bij 400 Vac, 120kVA bij 480 Vac
 • DC-aansluiting: 6 MPPT met elk 4 strings
 • Bij de FULL-versie: Strengbeveiliging, strengstroombewaking, DC-schakelaar, AC-schakelaar, overspanningsbeveiliging Type II
 • Zeer flexibel door 6 MPPT
 • Gratis geïntegreerde monitoring

 

SMA Highpower Peak1

SMA SHP75

Volgens het motto "het beste uit twee werelden" verbindt de Sunny Highpower PEAK1 de voordelen van centrale omvormers met die van een decentrale installatie-layout: Een hoog rendement, flexibele installatie-layout, eenvoudige installatie en ingebruikname evenals lage onderhoudskosten. Een keuze aan aansluitdozen maakt een op uw installatie toegesneden oplossing mogelijk.

 • Uitgangsvermogen: 75 kVA
 • Aansluitdozen naar keuze met:
  • 16-18 strengingangen
  • Strengbeveiligingen
  • DC-schakelaars
  • Overspanningsbeveiliging Type II
 • Inverter Manager als centrale controle- en besturingseenheid
 • Gratis geïntegreerde monitoring

SMA Core 1

SMA Core 1

Met de Core 1 richt SMA zich op een eenvoudige montage bij installaties op daken en vrije oppervlakken. Als eerste vrijstaande omvormer ter wereld is hierbij geen ingewikkelde montage meer nodig. De hoge flexibiliteit in schakeling door het grote aantal MPPT's, evenals de geïntegreerde communicaite ronden het complete pakket af.

 • Uitgangsvermogen: 50kVA
 • DC-aansluiting: 6 MPP met elk 2 strings
 • Vrijstaande omvormer
 • DC- en AC-overspanningsbeveiliging (optioneel)
 • DC-stroomonderbreker
 • Gratis geïntegreerde monitoring
 • Tot 150% overdimensionering mogelijk.

 

Delta M88H

Delta M88H

De M88H-omvomer is een economisch aantrekkelijke oplossing voor bedrijven en is in twee varianten verkrijgbaar, met gangbare MC4-stekkerverbindingen of schroefklemmen. Door de mogelijke aansluiting van het 480V-net kan het uitgangsvermogen extra verhoogd worden.

 • Uitgangsvermogen: 73 kVA bij 400 Vac, 88kVA bij 480 Vac
 • M88H CF-model:
  • 18 x MC4 strings op 2 MPPT
  • Strengbeveiligingen
  • DC-stroomonderbreker
  • Overspanningsbeveiliging type II
 • M88H ST-model:
  • Schroeflklemmen 35-150mm²
  • Overspanningsbeveiliging type II
 • Externe monitoring, bv. Solarlog

 

Kosten per kVA omvormervermogen

Grootschalige omvormers profiteren van schaalvoordelen en daarmee lagere kosten per kVA omvormervermogen. Deze kunnen in vergelijking met kleinere apparaten in bepaalde gevallen zelfs halveren. Onderstaand een algemene vergelijking in grootte van de grootschalige omvormers van SMA, ABB en Delta, evenals een standaard 15 kW-omvormer.

Vergelijking aanschafkosten:

 

Besparing van de NA-beveiligingsschakelaar

Bij installaties van meer dan 30 kVA wordt door de energieleveranciers in Duitsland een centrale, externe NA-beveiliging geëist. Deze moet als schakelinrichting twee redundante, in serie geschakelde beveiligingsschakelaars hebben, die in geval van storingen de omvormer van het net loskoppelen. Deze schakelaars moeten in staat zijn een hoog vermogen aan te kunnen en zijn daardoor duur (gemiddelde kosten ca. € 1.000). 
Om deze additionele kosten binnen de perken te houden bestaat bij de bovengenoemde omvormers van SolarEdge, Delta en ABB de mogelijkheid om de interne AC-relais in de omvormer door de meetinrichting van de NA-beveiliging aan te sturen, zodat deze in geval van storing geactiveerd worden. Daardoor is alleen de in verhouding goedkope meetinrichting nodig.
Let op: De energieleverancier moet hiermee akkoord gaan. In specifieke gevallen kan het mogelijk zijn dat alsnog externe beveiligingsschakelaars vereist worden

Meer factoren

Afgezien van de prijs spelen vaak meer factoren een belangrijke rol om langdurig een goed rendement te kunnen garanderen.
Extra kosten ontstaan bijvoorbeeld bij de installatie en montage, bij het regelmatige onderhoud en als additionele kosten bij defecten aan de installatie. Daarom is het absoluut noodzakelijk om rekening te houden met een totaalbeeld van de kosten. Installatiekosten kunnen door eenvoudige montage binnen de perken gehouden worden, onderhoudskosten door goede monitoring en additionele kosten door goede support en een ruime garantieperiode. Hierna volgt een algemeen overzicht van de producenten:

Conclusie

De keuze voor het juiste apparaat dient per situatie afhankelijk van de plaatselijke voorwaarden gemaakt te worden.
Als het gaat om prijsgevoelige projecten gaat, waarbij de monitoring en het onderhoud een minder belangrijke rol spelen, zijn de omvormers van Delta vanwege de lage aanschafkosten een goede keus.
Indien men de additionele kosten voor onderhoud en het opsporen van storingen zo goed mogelijk in de hand wil houden, 12 jaar garantie wenst, en ook een maximale energieopbrengst en rendement wil garanderen, is SolarEdge een interessant systeem."
SMA en ABB bieden een goede gemiddelde waarde tussen aanschafkosten en monitoring/additionele kosten, en onderscheiden zich hoofdzakelijk in de vermogensklasse.

 

06.07.2018 14:48
door Maik Wünsche

Ga terug