KRANNICH SOLAR BLOG

The Global PV Experts
PV-panelen met reliëf-glas - uniek verkoopargument door verblindingsvrij ontwerp en verhoogde opbrengst

PV-panelen met reliëf-glas - uniek verkoopargument door verblindingsvrij ontwerp en verhoogde opbrengst

Het wordt hoe langer hoe meer noodzakelijk om u met speciale producteigenschappen te onderscheiden in de zeer competitieve zonne-energiemarkt. Het gebruik van speciaal glas voor PV-panelen biedt een ideale mogelijkheid om u duidelijk te onderscheiden van de concurrentie; met name het gebruik van prismatisch reliëf-glas biedt hier een uitstekende mogelijkheid.
Het gebruik van reliëf zonneglas biedt niet alleen de mogelijkheid om zich louter optisch te onderscheiden van de uniformiteit van standaardpanelen, maar de toepassing heeft ook een aantal technische voordelen. Een blik op de details geeft meer informatie:

Wat is dieptegestructureerd glas?

In tegenstelling tot het glas dat normaal gesproken op de voorzijde van zonnepanelen wordt gebruikt heeft het zogenaamde "dieptegetextureerde glas" of wel reliëf-glas een duidelijk gestructureerd oppervlak met een diepte van ongeveer een millimeter, waarbij gebruik wordt gemaakt van de principes van de natuurkunde om het rendement van het paneel te verhogen.

Om zonlicht efficiënt om te zetten in elektriciteit, spelen de reflectie en energieoverdracht van het zonneglas een doorslaggevende rol. Tot nu toe hebben glasfabrikanten zich ingespannen om de doorgiftewaarde van glas te verbeteren door het ijzergehalte te verlagen. Door het gestructureerde ontwerp van het oppervlak wordt nu een zonneglas met een duidelijk hogere doorlaatbaarheid bereikt. Tijdens de productie wordt het oppervlak van het glas zodanig gestructureerd dat er een zogenaamd lichtvaleffect optreedt. Dit vermindert de externe reflectie tussen de lucht en het glasoppervlak en daardoor wordt een deel van het licht teruggeleid naar het glas. Dit verhoogt meetbaar de efficiëntie van het paneel.

Waarom dieptegestructureerd (reliëf) glas?

Laboratoriumtests tonen aan dat het gebruik van polykristallijne silicium-zonnecellen met speciaal dieptegestructureerd zonneglas de efficiëntie met ongeveer twee procent verhoogt.
Zelfs bij daken of systemen die niet optimaal georiënteerd zijn, zoals daken of systemen met een oost-west oriëntatie, kan de exploitant tot zeven procent meer rendement verwachten in vergelijking met panelen met standaard glas.

Een ander interessant voordeel is de aanzienlijke vermindering van verblinding door het gestructureerde oppervlak van het glas - met of zonder ARC-coating (antireflectiecoating). Dit opent nieuwe mogelijkheden voor locaties die gevoelig zijn voor verblinding of waar dit zelfs ontoelaatbaar is, zoals in de buurt van luchthavens, en maakt ook probleemloos gebruik van PV-panelen in dichtbevolkte woongebieden mogelijk.

Achterstand bij simulatiesoftware

Het enige nadeel op dit moment is de dringende noodzaak om de speciale kenmerken van deze technologie in de huidige simulatiesoftware in kaart te brengen om ook bij het genereren van rentabiliteitsberekeningen rekening te houden met de efficiëntieverhoging die in laboratoriumtests wordt behaald. Dit maakt het op dit moment niet altijd gemakkelijk om de extra prijs voor dit type glas in verkoopgesprekken te rechtvaardigen. Het doel moet daarom zijn om de bestaande toegevoegde waarde in de argumentatie te benoemen. Aan de ene kant de hogere prestaties van het paneel, aan de andere kant het visuele "unique selling point" van de oppervlaktestructuur.

Met de ECO LINE NON-REFLECT van Luxor Solar biedt Krannich Solar een paneel dat voldoet aan de hoogste eisen voor een verblindingsvrij zonnepaneel. Het paneel is vervaardigd met speciaal, niet-reflecterend zonneglas en is perfect geschikt voor plaatsen waar absoluut geen reflecties mogen worden weerkaatst door de panelen, zoals bij luchthavens of naast straten en wegen in woonwijken.

28.03.2019 16:55
door Anita Hartmeyer

Ga terug