KRANNICH SOLAR BLOG

The Global PV Experts
Systemen voor platte daken van K2 Systems

Systemen voor platte daken van K2 Systems

Wanneer neem ik welke oriëntering voor platte daken en waarom?

S-Domesysteem

S-Domesysteem (10°, vooral oriëntering op het zuiden)


Oplossing voor:

 • Maximale stroomopbrengst per paneel, m.a.w. de gehele levensduur van het paneel zorgt een oriëntering naar het zuiden (op het noordelijk halfrond) rond het middaguur voor de hoogste opbrengst.
 • Teruglevering aan het energienet, m.a.w. als de stroom zonder direct zelfverbruik overdag aan het openbare energienet wordt geleverd of opgeslagen kan worden.
 • Grote daken, m.a.w. als er genoeg plaats op het dak is voor een breedtegraadonafhankelijke rijafstand om schaduwval te vermijden.

Waar:

Algemeen: Op iedere breedtegraad zinvol, als maximale paneelopbrengst per paneel het hoofdcriterium is.
Speciaal: Hoe dichter de installatie bij de evenaar ligt, hoe dichter de paneelrijen bij elkaar kunnen staan, m.a.w. hoe minder schaduwval er is door andere paneelrijen.


Voordeel:

Individuele installatieopbouw mogelijk, omdat de onderdelen op een flexibele afstand van elkaar op de rail kunnen worden gemonteerd.

D-Domesysteem

D-Domesysteem (10°, vooral oriëntering oost-west)


Oplossing voor:

 • Optimale benutting van het dakoppervlak, m.a.w, er kunnen meer panelen op het dak omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met schaduwvalafstanden tussen de rijen.
 • Stroomgebruik voor het eigen verbruik, bv. in producerende bedrijven. De installatie levert van zonsopgang tot zonsondergang een gelijkmatige opbrenst, die direct gebruikt kan worden zonder een extra opslag."

Waar:

 • Algemeen: Op iedere breedtegraag zinvol, bij direct eigen stroomverbruik.
 • Speciaal: In meer noordelijke streken (Midden- en Noord-Europa en soortgelijke breedtegraden rondom de aarde) in vergelijking met oriëntering op het zuiden meer opbrengst per dakoppervlak mogelijk


Voordeel:

Lagere kosten voor montage en onderconstructie per paneel vergeleken bij een eenzijdige paneeloriëntering.

S-Rock systeem

S-Rock systeem (15°, vooral oriëntering op het zuiden)


Oplossing voor:

 • Maximale stroomopbrengst per paneel, m.a.w. de gehele levensduur van het paneel zorgt een oriëntering naar het zuiden (op het noordelijk halfrond) rond het middaguur voor de hoogste opbrengst.
 • Teruglevering aan het energienet, m.a.w. als de stroom zonder direct zelfverbruik overdag aan het openbare energienet wordt geleverd of opgeslagen kan worden.
 • Als iets mindere schaduwvalverliezen en/of een grotere afstand dan nodig kan worden aangehouden, aangezien de geprefabriceerde onderdelen twee standaardmaten (S-Rock en S-Rock Short) hebben.


Waar:

 • Algemeen: Op iedere breedtegraad zinvol, als maximale paneelopbrengst per paneel het hoofdcriterium is.
 • Speciaal: Er zijn twee lengtevarianten van de S-Rock: S-Rock en S-Rock Short. Het oorspronkelijke S-Rock onderdeel is ontworpen voor een rijafstand van 1,76 m (paneelbreedte tot 1000 mm) en houdt installaties op breedtegraden van ≤ 48,8°N tot de winterzonnewende (21 december 12:00 uur) ""schaduwvalvrij"". Bij de S-Rock Short wordt een rijafstand van ca. 1,5 m aangehouden en kan voor lagere breedtegraden, optimaal voor ≤ 41°N, ingezet worden.

Voordeel:

 • Kant-en-klaar gemonteerd onderdeel, zonder rail
 • Lagere kosten door handige en snelle montage op het dak
 • Ballast direct in het onderdeel
 • 5° verhoging voor iets hogere paneelopbrengst bij vergelijkbaar aangepaste rijafstand.

 

Montagesystemen met zuidelijke oriëntering: S-Dome en S-Rock
Montagesystemen met oost-west-oriëntering: D-Dome

Waarom zijn de systemen "maar" 10° en niet meteeen 30°?

Over de voordelen ten opzichte van een standaard-driehoeksoriëntering
In onze breedtegraden (Midden- en Noord-Europa) ligt de optimale hellingshoek voor zonne-energiepanelen tussen 25 en 55 graden, afhankelijk van locatie en tijd van het jaar. Overeenkomstig met de overliggende hoek ten opzichte van de zoninstralingshoek (azimut) georiënteerd (90°-azimut) levert een zonne-energiepaneel dan de hoogste opbrengst.
Desondanks is het economisch gezien vaak zinvoller om de panelen in een installatie niet op de optimale hoek ten opzichte van de zon op te stellen, ook indien men daardoor per paneel een lagere opbrengst heeft.

 • Hoe steiler een installatie op een plat dak opgesteld is, hoe meer deze in verband met de wind (wegwaaien) van ballast voorzien en bevestigd moet worden. De meeste daken hebben slechts een beperkt draagvermogen, wat er aan gewicht op mag worden aangebracht, of een dakonderconstructie waar niets aan bevestigd mag worden. Het S- en D-Dome, evenals het S-Rock systeem, zijn daarom geoptimaliseerd qua ballast.
 • Door de lagere opstellingshoek van 10° of 15° kunnen de paneelrijen dichter opelkaar geplaats woren. Dus kunnen er meer panelen op het dak, en daarmee kan het dak meer opbrengst leveren.
 • Een lagere opstellingshoek betekent tegelijkertijd dat er minder materiaal gebruikt hoeft te worden. Daarmee wordt opnieuw bespaard op gewicht, grondstoffen en kosten.
09.04.2018 11:49
door Sina Glaser

Ga terug