KRANNICH SOLAR BLOG

The Global PV Experts
Wat bieden geoptimaliseerde panelen?

Wat bieden geoptimaliseerde panelen?

Panelen met ingebouwde optimizers zijn een grote trend. Ze kunnen ook bij schaduwval, verschillende oriëntering of meerdere paneeltypes meer opbrengst uit de zonne-energieinstallatie halen en maken daarmee de perfecte benutting van het dak mogelijk. Bovendien kunnen optimizers de paneelcontrole en zelfs de functie van brandbeveiliging overnemen.

In principe kunnen optimizers bij alle zonne-energieinstallaties ingezet worden. Want ze optimaliseren voor ieder paneel apart de MPP (Maximum Power Point = punt van maximaal vermogen). Normaal gesproken beperkt het ""zwakste"" paneel het totale vermogen van een string. Daardoor gaat het vermogen in de gehele string door één enkel vuil of beschaduwd paneel sterk achteruit. Optimizers compenseren dit en zo kan geen enkel paneel de werking van de andere verstoren - het vermogen van de installatie blijft dus continu hoog.
Een ander voordeel bij SolarEdge en Tigo is de controle van ieder paneel op zich, want door het netwerken van alle optimizers kan het vermogen van ieder paneel apart bekeken worden. Zo kan een defect of het uitvallen van een paneel snel vastgesteld, en de storing verholpen worden.
Er zijn inmiddels verschillende producenten op de markt, waarvan we de bekendste hier willen voorstelllen:

Optimizers van SolarEdge

De optimizer van SolarEdge is een DC/DC-omvormer die aan ieder zonnepaneel aangesloten of al door de paneelproducent geïntegreerd wordt en de traditionele zonne-energie-aansluitdoos vervangt. Prestatiekenmerken:

 • Maximum Power Point Tracking (MPPT) per paneel
 • Reduceren van missmatch-verliezen van alle paneeltypes, van de productietolerantie tot gedeeltelijke schaduwval
 • Ontworpen voor extreme omgevingsomstandigheden
 • 25 Jaar betrouwbaarheid en garantie
 • Moderne prestatiemeting in real time
 • Automatische gelijkspanningsuitschakeling om installateurs en brandweerlieden te beschermen
 • Onafhankelijke optimalisatietechnologie (IndOP™) – maakt gebruik met iedere gewenste omvormer mogelijk en vereist geen extra interface-hardware
 • Al door de paneelproducent geïntegreerd of door de installateur aangesloten
 • Ook voor framemontage verkrijgbaar voor een snellere installatie en/of voor installaties op platte daken zonder doorlopende rails

Optimizers van Tigo

Met het TS4-platform van Tigo kunnen verschillende functies voor de optimalisatie gekozen worden. Met Tigo bestaat nu ook de mogelijkheid om slechts een deel van de string van optimizers te voorzien (alleen de panelen met schaduwval).


TS4-O: De optimalisatie omvat alle functies van veiligheid en controle
TS4-S: Veiligheid omvat alle controlefuncties zonder optimalisatie
TS4-M: Controle zonder veiligheidsopties en optimalisatie


Prestatiekenmerken:

De GATEWAY maakt draadloze communicatie met tot wel 120 TS4-componenten mogelijk. Het systeem is gemakkelijk op de achterzijde van het paneel of de onderconstructie te installeren en heeft een reikwijdte van maximaal 15 meter. De verbinding met CLOUD CONNECT ADVANCED verloopt via een RS485-verbinding met kabels.

De communicatieunit CLOUD CONNECT ADVANCED verbindt de TS4-componenten via WLAN of LAN met het SMA Sunny Portal. Een CLOUD CONNECT ADVANCED kan met tot wel 6 GATEWAY's communiceren. De CCA wordt in de toekomst direct in de SMA-omvormer ingebouwd!

Indien uitsluitend optimalisatie nodig is, zonder controle voor elk paneel apart, kan ook alleen de optimizer TS4-O bij een paneel, meerdere of alle panelen ingebouwd worden. Extra componenten voor de controle zijn dan niet nodig.
Als men naast de kosten voor de apparaten ook de installatiekosten voor de extra RS485-leiding van het dak naar de MMU meeberekent is SolarEdge in ieder geval voor een volledig geoptimaliseerde zonne-energieinstallatie met controle per paneel meestal de goedkopere keuze.

Het nieuwe idee - optimalisatie op het niveau van de celstring met Maxim

Bij de optimalisatie op het niveau van de celstring worden meerdere geïntegreerde intelligente optimizers gebruikt. Het gaat daarbij op optimalisatiechips die de bypass-diode vervangen en voor Maximum Power Point Tracking (MPPT) zorgen. De chip regelt individueel het optimale werkpunt op drie plekken in het paneel. Daarbij worden binnen het paneel cellen geïsoleerd en de uitgangsstroom verhoogd om deze aan de strengstroom aan te passen. Het zo geoptimaliseerde paneel maakt daarmee het onafhankelijke bedrijf mogelijk van elke celgroep apart, met een eigen maximaal vermogenspunt. Wij hebben maximaal geoptimaliseerde panelen van Jinko en Suntech.
De voordelen die daaruit voortkomen:

 • Plug and Play-installatie
 • Tot wel 20 % hogere opbrengst dan bij een standaard paneel
 • Compensatie van prestatieschommelingen tussen en in de panelen
 • Prestatieverlies bij schaduwval valt duidelijk lager uit dan bij optimizers
 • Eliminatie van hot spots
 • Niet gevoelig voor schaduwval, meest eenvoudige planning van problematische daken mogelijk
 • Ideaal ook voor verhoogde installaties door compensatie van rijschaduwval Niet gevoelig voor veroudering/vervuiling
 • Geen bypass-diodes
 • Geen ingewikkelde planning
 • 5% lagere Umpp maakt langere strings mogelijk, besparing op omvormers, kabels, stekkers, stringcontroledozen
10.04.2018 11:10
door Anita Hartmeyer

Ga terug